תכנית שנתית תשע"ב

מרצה ב'
 
 הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
 
 פרום' משה גרסיאל
 
 ד"ר עו"ד פנינה נויבירט
 
 אביחי קלרמן
 
 הרב שי פירון
 ד"ר לאה הימלפרב
 ד"ר יוני גרוסמן
 הרב שמואל פיירשטיין
מרצה א'
הרב עידו פכטר
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
הרב יובל שרלו
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
ד"ר יונתן יעקבס
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
הרב איתמר אלדד
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
ד"ר יצחק קניגסברג
הרב ד"ר חנוך גמליאל
פרופ' שמואל ורגון
פרופ' אביגדור שינאן
תאריך
כ"ה כסלו - 5.12.12
ו' טבת - 17.12.12
כ' טבת - 2.1.13
ה' שבט - 16.1.13
יט' שבט - 30.1.13
ג' אדר - 13.2.13
יז' אדר - 27.2.13
ב' ניסן - 13.3.13
כ"ג, ניסן - 3.4.13
ל' ניסן - 10.4.13
כא' אייר - 1.5.13
כ' סיון - 29.5.13
י"א תמוז - 19.6.13
מפגש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13